Tilmelding

Der er nu lukket for tilmelding – der vil være 40 deltagere, hvilket er maksimum i huset.
Kontakt Poul Tang 51715240 tangpoul@gmail.com såfremt du ønsker yderligere information.